Choroby cywilizacyjne, to choroby, które są domeną XXI wieku, a przyczyną ich występowania jest postępujący rozwój. Występują one globalnie, na całym świecie i mogą dotyczyć każdego człowieka, niezależnie od płci, koloru skóry, czy narodowości. Odznaczają się wysokim wskaźnikiem zachorowalności, pochłaniają najwięcej ludzkich zasobów finansowych i stanowią główną przyczynę śmierci wśród naszej populacji. Zaliczają się do nich: cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, otyłość, choroba wieńcowa, depresja, alkoholizm, narkomania, AIDS, nowotwory, a także choroby wrzodowe układu pokarmowego i alergie. W głównej grupie ryzyka są osoby niedbające o swój styl życia tzn. osoby niestosujące się do zaleceń zdrowego żywienia, nieprzywiązujące uwagi do aktywności fizycznej i popadające w uzależnienia, często od więcej niż jednej substancji psychoaktywnej. Należy pamiętać, że zachorowanie na jedną z tych chorób zdecydowanie podnosi ryzyko zachorowania na kolejną. Tylko przy pomocy żelaznych zasad zdrowego stylu życia i szeroko pojętej edukacji można przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym.