Udar mózgu to poważna przypadłość neurologiczna, która może naprawdę zniszczyć nasze życie. Uratować może je jedynie szybka pomoc medyczna. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyć się rozpoznawać objawy udaru i w porę wezwać pomoc.
Jak objawia się udar mózgu?
Najbardziej typowym objawem jest osłabienie albo jednej kończyny, albo obu położonych po jednej stronie ciała. Typowy jest także wyraz twarzy, który pojawia się za sprawą opadnięcia kącików ust. Zawsze ma to miejsce po tej samej stronie ciała, co osłabienie kończyny. U wielu osób występują również trudności z porozumiewaniem się, czasem dochodzą do tego zaburzenia równowagi.
Co należy robić?
Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że takie objawy nie ustąpią samoistnie. Kiedy tylko zaobserwujemy takie objawy u siebie lub kogoś nam bliskiego, należy natychmiast zadzwonić po karetkę pogotowia. Za pozytywne efekty leczenia odpowiada bowiem szybkość z jaką chory znajdzie się na specjalistycznym oddziale neurologicznym. Im wcześniej wdrożone zostanie leczenia, tym większe pacjent ma szanse na to, że wróci do pełni sprawności.